Tháng mười lỡ hẹn mấy phen
Nhân gian tục luỵ hay Em dại khờ?

Bùa yêu thả giữa cơn mơ
Một nhành hoa tím, một chờ, một xa...

Một tâm tình của hôm qua
Tàn trăng ngõ vắng vỡ oà lời thương

Một đi là một vấn vương
Gió  mưa chung một nẻo đường tịch liêu

Ngày nhạt nắng, đắng cả chiều
Nhớ mong đậm thế có xiêu được lòng!?

Lỡ rồi... buồn chẳng muốn trông
Tháng mười cô lẻ tắm trong mắt sầu

Tim mình ai đánh mà đau
Tên mình ai gọi mà câu thơ về ?!