Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (173 bài)
- Phan Bội Châu (234 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
Tạo ngày 23/12/2018 10:58 bởi tôn tiền tử
Phạm Soạn hay gọi là Học Soạn, nguyên quán xã Phú Nhiêu (hiện là xã Tư Duy, quận Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), là nhà thơ trào phúng cận đại nổi tiếng của miền núi Ấn sông Trà.