13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Sỹ (73 bài)
- Nguyễn Khoa Điềm (131 bài)
- Phan Thị Thanh Nhàn (79 bài)
- Vương Trọng (124 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
Tạo ngày 01/11/2015 10:23 bởi tôn tiền tử
Phạm Nhuận sinh năm 1943 tại Vỹ Dạ, Huế. Ông là em trai ruột của nhà thơ Định Giang. Trước năm 1975 Phạm Nhuận sống và sáng tác ở Sài Gòn, sau năm 1975 định cư trên 10 năm tại Montréal, Canada. Hiện nay ông sống cùng gia đình tại Washington DC, Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Mặt trời và giòng sông (Ca Dao xuất bản, 1970)
- Có hề chi vàng một chút rêu rong (NXB Đồng Nội, 1974)