Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 01/11/2015 10:23 bởi tôn tiền tử
Phạm Nhuận sinh năm 1943 tại Vỹ Dạ, Huế. Ông là em trai ruột của nhà thơ Định Giang. Trước năm 1975 Phạm Nhuận sống và sáng tác ở Sài Gòn, sau năm 1975 định cư trên 10 năm tại Montréal, Canada. Hiện nay ông sống cùng gia đình tại Washington DC, Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Mặt trời và giòng sông (Ca Dao xuất bản, 1970)
- Có hề chi vàng một chút rêu rong (NXB Đồng Nội, 1974)