Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 03:11

慶阮運同生日其三

郡城勝景偏曾參,
屈指如今只兩三。
傑特江頭餘甲第,
至靈絕嵿舊名藍。
江山如此不一到,
風月無窮多少談。
乘興料知應有約,
追陪我老力猶堪。

 

Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 3

Quận thành thắng cảnh biến tằng tham,
Khuất chỉ như kim chỉ lưỡng tam.
Kiệt Đặc giang đầu dư giáp đệ,
Chí Linh tuyệt đỉnh cựu danh lam.
Giang sơn như thử bất nhất đáo,
Phong nguyệt vô cùng đa thiếu đàm.
Thừa hứng liệu tri ưng hữu ước,
Truy bồi ngã lão lực do kham.

 

Dịch nghĩa

Thắng cảnh quận này ông từng xem chơi khắp,
Tính đốt ngón tay, hiện chỉ thiếu đôi ba nơi.
Nơi còn lại bậc nhất là cảnh đầu sông Kiệt Đặc,
Trên đỉnh núi Chí Linh có chùa nổi tiếng từ xưa.
Non sông như thế, không đến một lần sao?
Trăng gió không cùng, biết bao điều đáng nói.
Đoán biết nhân hứng đi chơi, thế nào cũng được hẹn,
Tôi tuy già, vẫn còn sức để theo hầu.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978