Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 07/11/2015 23:30 bởi tôn tiền tử
Phạm Khánh Vũ tên thật là Lữ Thành Kiến, là mục sư, nhà văn, nhà thơ, còn có bút danh Trần Nguyên Đán. Hiện đang sinh sống và hầu việc Chúa ở Hoa Kỳ và là chủ bút đặc san Hướng đi xuất bản ở Hoa Kỳ.