13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 07/11/2015 23:30 bởi tôn tiền tử
Phạm Khánh Vũ tên thật là Lữ Thành Kiến, là mục sư, nhà văn, nhà thơ, còn có bút danh Trần Nguyên Đán. Hiện đang sinh sống và hầu việc Chúa ở Hoa Kỳ và là chủ bút đặc san Hướng đi xuất bản ở Hoa Kỳ.