25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ
3 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (356 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (283 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 05/03/2006 04:45 bởi Bất hối, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 03:03 bởi Vanachi
Phạm Công Trứ còn có bút danh Phạm Công, Phạm Thuần Việt, Phạm Thanh Tịnh... Ông sinh năm 1953 tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định, từng là bộ đội Trường Sơn, cán bộ giảng dạy Đại học Luật Hà Nội, công tác tại báo Pháp Luật Việt Nam. Hiện ông đã nghỉ hưu tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Lời thề cỏ may I (NXB Thanh Niên, 1990)
- Lời thề cỏ may II (NXB Văn hoá - Thông tin, 1993)
- Lời thề cỏ may III (NXB Văn hoá - Thông tin, 1996)
- Cỏ may thi tập (NXB Văn học, 2000)
- Phồn thi I (NXB Hội Nhà văn, 2004)
- Phồn thi II (NXB Hội Nhà văn, 2006)
- Phồn thi III (NXB Hội Nhà văn, 2009)
- Làng phố giao duyên (NXB Lao động, 2010)

Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2005 cho tập Phồn thi I
- Giải thưởng của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Hội Nhà văn Việt Nam về Nông thôn, nông dân, nông nghiệp 20 năm đổi mới, năm 2011