Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2020 23:14

病中書懷其二

鐵作心腸石作肝,
淩凌勁氣日星完。
靈臺螢若三秋水,
素業香於五桂山。
家有書藏春富貴,
慮無塵浼日清閒。
以文章顯吾儒事,
投筆何須效阿班。

 

Bệnh trung thư hoài kỳ 2

Thiết tác tâm trường, thạch tác can,
Lăng lăng kính khí nhật tinh hoàn.
Linh đài oánh nhược tam thu thuỷ,
Tố nghiệp hương ư ngũ quế san.
Gia hữu thư tàng xuân phú quý,
Lự vô trần mỗi nhật thanh nhàn.
Dĩ văn chương hiển ngô nho sự,
Đầu bút hà tu hiệu A Ban.

 

Dịch nghĩa

Tâm tràng như sắt, gan như đá.
Khí phách cứng răn hoàn toàn như sao như mặt trời.
Tấm lòng trong sáng như nước ba tháng mùa thu,
Nghiệp thanh bạch thơm tho hơn năm cây quế.
Nhà chứa nhiều sách vở, xuân sang thêm giàu.
Tâm không bị trần tục làm bẩn. ngày thường thanh nhàn.
Dùng văn chương để làm hiển đạt sự nghiệp của nhà nho ta,
Cần gì phải bắt chước Ban Siêu ném bút xuống đất.


Nguồn: Bùi Duy Tân, Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007