Nếu từ nhà, em nhìn ra cửa sổ
Thấy vườn xanh, và cả trời xanh
Hãy ban cho em, cầu mong thượng đế
Trọn cuộc đời như thế yên lành!

Anh tưởng tượng: em vô cùng hạnh phúc
Sống giữa vườn xanh rực rỡ hoa tươi
Còn hạnh phúc hơn nhiều khu vườn kiêu hãnh
Vì cặp mắt em sâu trong đó luôn cười


Gödöllő, 8-1845
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)