Này hỡi trái tim ta hèn mọn,
Kẻ đồng mưu già cả của ta ơi,
Hãy dựng lên những khải hoàn môn,
Hãy đốt hương trầm trên hương án thếp vàng
Hãy rải hoa trên bờ vực cheo leo,
Này hỡi trái tim ta, kẻ đồng mưu già cả.

Người hát lễ hãy dâng bài ca thánh;
Giọng khô khàn xướng khúc Te Deum
Kẻ sớm già nua, tóc bạc da nhăn,
Hãy mặc vào áo lễ bóng vàng,
Trên vách tường dơ, phủ thảm nâu vàng;
Người hát lễ hãy dâng bài ca thánh.

Hãy rung chuông, gõ khánh, giật hồng chung!
Vì tay tôi Hạnh Phúc chợt đong đầy
Bởi giấc mơ thường tránh né thế nhân
Làm lữ khách lãng du trên đôi cánh
Hãy rung chuông, gõ khánh, giật hồng chung!

Hạnh Phúc cầm tay tôi sóng bước;
ĐỊNH MỆNH dù chưa phút buông tha
Như con sâu trong trái, sự tỉnh thức trong mơ
Luật yêu đương luôn để lại dày vò,
Hạnh Phúc cầm tay tôi sóng bước.

tửu tận tình do tại