Các anh chẳng bao giờ thấy tôi
Trong những bến dừng
Dù các anh nhọc công tìm kiếm

Hỡi các chàng thuỷ thủ của tôi
Như thể các anh đã
Hoàn toàn bị biển nhào nặn

Khi lên bờ các anh chớ có
Ném đá vào vũng nước yên ngủ
Trong lúc bão bùng trú ngụ bờ tôi

Chẳng nỗi điên nào xa lạ với tôi
Các anh nghĩ rằng tôi không biết trầm mình
Như các anh sao trong tối tăm sóng dữ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)