Tôi đứng trong mưa
Với hai bàn chân trên xương sống trắng của biển cả
Tia chớp lặng câm hiện lên khoảnh khắc
Bầy chim chen chúc trong mỗi giọt nước
Những con chim của 84.000 loài khác nhau
Chúng sải rộng đôi cánh và chở tôi
Lướt theo đường rẽ nước của con tàu đang lượn vòng trên biển


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)