Gác tiên như lượn giữa trời xanh,
Nghe tiếng sênh ca tận nguyệt đình.
Đom đóm lập loè đường núi thẳm,
Cầu vồng bắc tận dãy non quanh.
Người theo nước chảy bao giờ dứt,
Trúc uốn quanh non mãi mãi xanh.
Thử hỏi thị phi không sắc lý,
Trăm năm sầu mộng rũ thênh thênh.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)