12/07/2024 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Châu Long Sóc tự các
涇州龍朔寺閣

Tác giả: Park In Beom - 박인범

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2017 20:40

 

Nguyên tác

翬飛仙閣在靑冥,
月殿笙歌歷歷聽。
燈撼螢光明鳥道,
梯回虹影到岩扃。
人隨流水何時盡,
竹帶寒山萬古靑。
試問是非空色理,
百年愁醉坐來醒。

Phiên âm

Huy phi tiên các tại thanh minh,
Nguyệt điện sinh ca lịch lịch thinh.
Đăng hám huỳnh quang minh điểu đạo,
Thê hồi hồng ảnh đáo nham quynh.
Nhân tuỳ lưu thuỷ hà thời tận,
Trúc đới hàn sơn vạn cổ thanh.
Thí vấn thị phi không sắc lý,
Bách niên sầu tuý toạ lai tinh.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gác tiên như lượn giữa trời xanh,
Nghe tiếng sênh ca tận nguyệt đình.
Đom đóm lập loè đường núi thẳm,
Cầu vồng bắc tận dãy non quanh.
Người theo nước chảy bao giờ dứt,
Trúc uốn quanh non mãi mãi xanh.
Thử hỏi thị phi không sắc lý,
Trăm năm sầu mộng rũ thênh thênh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Park In Beom » Kinh Châu Long Sóc tự các