15.00
Đăng ngày 08/08/2014 23:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi PH@ vào 24/02/2015 16:50, số lượt xem: 823

初月

壹夜天太冷
初月潭下沉
朔風波忽起
散月片字心

Sơ nguyệt

Nhất dạ thiên thái lãnh
Sơ nguyệt đàm hạ trầm
Sóc phong ba hốt khởi
Tán nguyệt phiến tự tâm

Trăng khuyết

Một đêm trời se lạnh
Trăng khuyết đắm dưới đầm
Gió bắc sóng bỗng dậy
Tan trăng mảnh chữ tâm