15.00
Đăng ngày 15/08/2020 15:54, số lượt xem: 289

Buồn ơi mặt hồ
phẳng lặng
Vầng trăng lơ lửng
trời mây
Cây đứng một mình
lặng gió
Nhạc buồn sương đêm
thoảng bay.

Buồn ơi
đôi môi luôn mím
Cánh hồng
ôm ấp nhuỵ hoa
Hương thơm
ấm trong vòm cánh
Hồn xuân
mãi chẳng phôi pha.