Đêm nay Brooklyn lạnh quá
& tất cả bạn bè thì xa đến ba năm
Mẹ tôi bảo tôi có thể là bất cứ gì
tôi muốn - nhưng tôi chọn được sống
Trên hàng hiên một ngôi nhà cổ giàu sang
một điếu thuốc lá loé lên rồi nhạt
Tôi bước tới đó: một lưỡi dao cạo
mài sắc trong lặng im
Đường viền hàm dưới khắc trong khói thuốc
Cái cửa miệng mà tôi đi vào trở lại
thành phố này. Kẻ xa lạ, tiếng vọng
sờ mó được, đây bàn tay tôi, đầy thứ máu loãng tè
như nước mắt gái goá. Tôi sẵn sàng rồi.
Sẵn sàng là bất kỳ con vật nào
anh bỏ lại sau lưng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)