Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2015 07:06, số lượt xem: 474

Sắc xuân hoa rộ nở sau vườn
Lá biếc chim xanh chẳng biết buồn
Cuộc thế hơn thua lòng sạch hết
Chỉ còn ta với cả trời xuân’

Canada xuân 2006.