11.00
1 người thích
Đăng ngày 27/11/2015 06:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên vào 27/11/2015 06:54, số lượt xem: 2531

Người đi kẻ ở cuộc sinh-ly
Mưa nắng trầm thăng lẽ tự thì
Vương mắc trầm luân sầu thế sự
Hương danh tài lộc cuộc tình si.

Canada xuân 2000.