Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2015 07:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên vào 26/03/2020 12:40, số lượt xem: 774

Tâm Như, ảnh động trụ càn khôn
Chủng tử mầm gieo, chế phách hồn
Việc thế mịt mờ, người khó liệu
Nhân sinh, thấp thoáng bóng hoàng hôn
Hư danh, khéo buộc chân bao kẻ
Vọng lộc, ưa lầy gót lắm nhân
Nhắn nhủ, bên đường danh lợi khách
Phật Đà, chỉ lối thoát trầm luân.
“Trầm luân khổ hải”
Kiếp phù sinh, chìm đắm đã bao nay
Phật từ bi, chỉ dạy thế này:
Chúng sinh phá chuyên cần hai thứ chấp
Cái “Chấp pháp” hữu danh vô thực
Cái “Ngã thân” sinh diệt là hư.
*“Nhất thiết pháp hữu vi
Như mộng huyễn bọt bóng
Như sương cũng như điện
Luôn quán xét như vậy.”

Xuân Canh Dần 2010
*Kệ kinh Kim Cang