Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 27/11/2015 07:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên vào 08/05/2017 00:32, số lượt xem: 772

Thị phi là giống chi chi
Khéo lôi kéo thân tâm vào bể khổ

Đọc sách báo thấy nói điều nhân nghĩa
Mình là dân tị nạn được cưu mang
Phải cố công găng sức đền ơn
Cho không hổ mang tiếng người ở bạc
Riêng ta đây, cái nhìn có khác
Chỉ thấy thương nòi giống Việt mình
Vốn thấm nhuần tam giáo hiền lành
Nên lũ gian tham ngoại bang, dồn quê hương ta vào binh lửa
Anh em giết nhau, trong nhà kèn cựa
Lửa hận thù chia rẽ tới ngày nay
Nếu không do những lũ ác này
Nay ta đâu sống những ngày vong quốc
Suy cho cùng lòng người là cố chấp
Việc đúng sai, sai đúng ở đời

Bàn chi ân huệ, huệ ân..!

Canada 2005