Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 10:23, số lượt xem: 465

Quý Tỵ xuân sang nhắc chúng ta
Vô thường sự vật cõi Ta-Bà
Việc lành tinh tiến hằng ghi nhớ
Pháp ác chuyên cần khéo lánh xa
Tâm lắng tháng năm nương thánh đạo
Thân bình thời khắc giữ trung hoà
Thân tâm rõ biết là duyên nghiệp
Sinh tử một ngày chẳng có ta.