Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 07:29, số lượt xem: 637

Trăm hoa đua nở có rồi không
Sự vật xưa nay một lẽ đồng
Chỉ tại lòng phàm ưa mắt tục
Ta-bà thế giới có tây đông.

Xuân tân Mão 2011.