Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2020 12:26, số lượt xem: 355

Trải mấy tinh sương dấu Phật Đà
Non sâu thắng cảnh một trời hoa
Lá khô cuộn cuộn âu rừng liệng
Chuông sớm ngân nga khách lặng hoà
Róc rách suối reo ghềnh đá trắng
Líu lo chim hót bụi vàng thu
Lên cao ai biết buông cho hết
Thể nhập Như Lai giữa cuộc mù!