Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 23:45, số lượt xem: 484

Giáp Ngọ chúc nhau một chữ nhàn
Thân tâm thường khéo được khinh an
Chúng sinh vọng tưởng cần năng độ
Phiền não rồi đây tức Niết-bàn.