Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2016 13:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên vào 14/09/2020 12:58, số lượt xem: 522

Sáu mươi xuân ấy đã cho nhiều
Mưa nắng thời gian nhuộm muối tiêu
Tiền bạc vô duyên cùng cụ Thiếu
Rượu thơ hữu trái với nàng Tiêu
Hư danh bèo bọt sao ràng buộc
Đạo vị viên thành mới thoát siêu
Huyễn mộng cõi trần ai kẻ biết
Việc đời thuận nhĩ ngõ hầu phiêu!

Ất Mùi 2015