Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2016 03:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên vào 09/02/2016 03:44, số lượt xem: 408

Sáu mươi xuân ấy đã đi nhiều
Sương gió thời gian nhuộm muối tiêu
Trách nhiệm việc nhà còn nặng gánh
Bính Thân chúc bác được phiêu phiêu.