Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2015 07:19, số lượt xem: 506

Bạn tới thăm cho chút lộc chùa
Đào hoa gặp lạnh nụ còn thưa
Ươm cành chăm gốc trong dòng ấm
Kỷ Sửu xuân lòng hé nở chưa?

Xuân 2009.