Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 12/01/2016 13:27 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Hoa hồng không vỡ (NXB Phụ nữ, 2015).