Quờ tay, gặp cỏ dưới chân
Em ngồi bứt hết hoàng hôn của chiều
Thở dài gặp ánh trăng gieo
Anh buồn, đếm được bao nhiêu sao rồi?

Ðêm nay trăng vẫn lẻ đôi
Gió cô đơn cứ vô hồi đi qua
Ðêm nay ta chỉ còn ta
Mà sao vẫn thấy thừa ra một người

Tiếng gì trên cỏ vừa rơi
Hình như phía ấy có người bỏ đi
Ðạp lên cả ánh trăng khuya
Tiếng trăng như lá vỡ nghe thật buồn


Nguồn: Hoa hồng không vỡ, NXB Phụ nữ, 2015