Ôi mấy năm trường đường xa cách!
Ngày đêm thầm gọi tiếng miền trong
Non xanh nước biếc chập chờn mắt
Hương Thuỷ triền miên xoáy giữa lòng!

Chắc dấu chân xưa nhoà bụi cát
Lời thương cuốn sạch gió đồi thông
Nhịp cầu sắt lạnh càng tê buốt
Dằng dặc trầm ngâm nước quặn dòng

Còn đây một cụm tre cằn cỗi
Cỏ mọc xanh rì nấm quạnh hiu
Nền cũ phòng văn mưa nắng dãi
Đêm trăng vầng khuyết mãi còn treo!

Ôi Huế muôn thương và nghìn nhớ
Nhớ Huế mà không dám tới lui
Chim đôi giễu cợt xây tròn tổ
Đôi đoá kề nhau hoa mỉa mai
Nườm nượp nghìn ai qua lại đó
Mịt mù trời đất vắng em tôi!


Bài này đã được sáng tác sau khi tôi nghe người cán bộ tập kết ra Bắc thuật lại.

1949-1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]