Hai trái tim hoà nhịp
Vẫn phập phồng rủi, may
Nét bàn và địa ngục
Cùng trong một tầm tay


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004