23/01/2022 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 47

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2019 06:12

 

Hai trái tim hoà nhịp
Vẫn phập phồng rủi, may
Nét bàn và địa ngục
Cùng trong một tầm tay
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 47