Yêu quý tặng Thu Trang

Tình yêu là gì không biết
Một sớm mai nhặt được tôi bên đường
Hệt như chiếc ví lép kẹp
Hay một que diêm sũng nước?
Tình yêu lượm lấy tôi để làm gì không biết
Hành trang - lời ca - giọt nước - lá mục
Tôi đi. Và chẳng bao giờ đúng lúc
Tôi đã làm những gì không biết
Trong tình yêu: túi xanh, vỏ đỏ
Giữa bầu trời: những bậc thang mây
Rồi có ngày
Tôi chui ra khỏi không khí và hơi thở
Chợt thấy tình yêu
Trùm khăn kín mặt
Đi suốt con đường
Tìm nhặt lại đời tôi.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả