Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 08:41

Viếng anh Thuỳ

Nửa đời bạc tóc chưa chạm tới
Cái đỉnh Đèo Ngang thật lạ kỳ
Hoa cỏ hồn nhiên mà đến được
Thì người không lẽ hết đam mê!


Kỳ Anh, 1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997