27/11/2020 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua Đèo Ngang, nhớ bạn

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 08:41

 

Viếng anh Thuỳ

Nửa đời bạc tóc chưa chạm tới
Cái đỉnh Đèo Ngang thật lạ kỳ
Hoa cỏ hồn nhiên mà đến được
Thì người không lẽ hết đam mê!
Kỳ Anh, 1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Hùng » Qua Đèo Ngang, nhớ bạn