Chưa có đánh giá nào
31 bài thơ
Tạo ngày 21/11/2013 08:17 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/11/2013 08:18 bởi hongha83
Tập thơ gồm 31 bài do NXB Nghệ An ấn hành năm 1997.