14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/07/2020 19:07 bởi hongha83
Nguyễn Tuyết Mai (1968-) là nhà thơ, dịch giả Việt Nam, quê ở Vĩnh Phúc, hiện trú quán tại Nhật Bản, đã có văn và thơ in và đăng trên một số báo và tạp chí.

Tác phẩm:
- Ơi, Sakura (thơ, NXB Văn học, 2014)
- Anh là mùa thu Japan (thơ, NXB Hội nhà văn, 2015)
- Ngâu tím nẻo trời (thơ in chung với Triệu Lam Châu, NXB Hội nhà văn, 2016)

 

Ngâu tím nẻo trời (2016)

Hũ tình ta uống (2019)