14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2020 20:38

Chiều mòn vệt nắng chơi vơi
Sáng nay le lói ánh ngời ban Mai
Rượu này là để Xuân khai
Hai nàng chạm cốc mời trai Cao Bằng


Việt Trì, ngày 03/01/2015

Nguồn: Ngâu tím nẻo trời (thơ), Triệu Lam Châu - Nguyễn Tuyết Mai, NXB Hội nhà văn, 2016