Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 01/07/2020 20:32 bởi hongha83
Tập thơ in chung với Triệu Lam Châu.

 

Chùm thơ trữ tình mở đầu