Hình như bài thơ này là đề từ "Tặng anh Tường" (tức Hoàng Phủ Ngọc Tường).
Có lần nhà thơ NTT đã nói như thế trên blog riêng.