03/03/2021 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều rơi

Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 19/01/2007 16:45

 

Tặng anh Tường

chiều rơi. Vàng tóc. Vàng da
vàng cây. Vàng đá. Vàng ta. Vàng người
rượu ngon nhắm với nói cười
nghe thời gian tím một trời Phù Dung.
1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Tạo » Chiều rơi