Đoc bài thơ ĐÌNH TIỀN THÍNH ĐIỂU, thấy hay quá mặc dù không gian hoang vắng khó che đi nỗi buồn của tác giả nhưng tâm hồn luôn hoà quyện vào trong thơ. Cám ơn thi sĩ và nhạc sỹ NGUYỄN THIÊN THỤ đã cho ra những tác phẩm đi vào lòng người, dù sau khi sang định cư Canada cùng gia đình năm 1995 ông ít hoạt động nghệ thuật hơn nhưng thật xứng đáng với một nhà văn của nước Việt Nam, Trân Trọng.