Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
64 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Hoà Bình (9 bài)
- Nguyễn Sĩ Đại (57 bài)
- Phạm Sỹ Sáu (19 bài)
- Nguyễn Hữu Quý (56 bài)
- Trần Hữu Dũng (129 bài)
Tạo ngày 08/06/2021 07:11 bởi hongha83
Nguyễn Thị Oanh (1956-) quê ở Trưng Vương, Thái Nguyên. Trưởng phòng nghiên cứu văn bản Lịch sử - Địa lí, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Khoa học xã hội.

Tác phẩm:
- Ứng Khê thi văn tập (dịch, NXB Khoa học xã hội, 1996)
- Cẩm Đình thi tuyển tập (dịch, NXB Khoa học xã hội, 2011)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ất Hợi thí bút (Đoàn Huyên)
  2
 2. Bái biệt gia miếu (Phan Thúc Trực)
  2
 3. Chu hiểu văn địch thích trạo âu tề phát ngẫu hứng (Phan Thúc Trực)
  2
 4. Chu trình khẩu hào (Phan Thúc Trực)
  1
 5. Chu trung ngẫu hứng (Phan Thúc Trực)
  2
 6. Du Linh Sơn tự (Phan Thúc Trực)
  1
 7. Đăng trình biệt ấp nhân (Phan Thúc Trực)
  2
 8. Đề Di Lặc sơn thần đồng (Phan Thúc Trực)
  1
 9. Độc Sơn hữu tửu điếm hý thư (Phan Thúc Trực)
  2
 10. Đối vũ (Đoàn Huyên)
  3
 11. Đối vũ (Phan Thúc Trực)
  1
 12. Đồng du Diệu Sơn động ngẫu thành (Phan Thúc Trực)
  1
 13. Đông hiểu (Phan Thúc Trực)
  2
 14. Hạ bản xã Đào cử nhân (Đoàn Huyên)
  2
 15. Hạ Vân Cốc Đặng tiến sĩ đăng đệ (Đoàn Huyên)
  2
 16. Hành dịch (Phan Thúc Trực)
  1
 17. Hồ thành hoài cổ (Phan Thúc Trực)
  1
 18. Hồng Lĩnh (Phan Thúc Trực)
  2
 19. Hý bút (Phan Thúc Trực)
  3
 20. Khánh Ninh cung (Đoàn Huyên)
  2
 21. Lam giang chu trung mạn hứng (Phan Thúc Trực)
  2
 22. Lý Hoà đạo trung tác (Phan Thúc Trực)
  2
 23. Mộ xuân hoài hữu (Phan Thúc Trực)
  1
 24. Nguyên nhật tứ tiểu nhi tiền tục cử hư sổ tác (Phan Thúc Trực)
  1
 25. Nhâm Tý thí bút (Đoàn Huyên)
  2
 26. Nhập dạ chúng nhi nhiễu hý nhân đề (Phan Thúc Trực)
  2
 27. Nhĩ Hà tân thứ lưu nhị nhật dạ lâm khứ tống chư biệt giả (Phan Thúc Trực)
  2
 28. Phỏng Hiên Trang sơn phòng (Phan Thúc Trực)
  2
 29. Quảng Bình quan vũ trung lữ hoài (Phan Thúc Trực)
  1
 30. Quang Khánh tự khiết trai phạn mạn thư (Phan Thúc Trực)
  1
 31. Sùng Sơn từ (Phan Thúc Trực)
  1
 32. Tại kinh thị chúng tử (Phan Thúc Trực)
  2
 33. Tam Giang hải đạo (Phan Thúc Trực)
  1
 34. Tàn đông khách ngụ thư hoài (Phan Thúc Trực)
  1
 35. Tặng biệt Yên Hưng huyện doãn Lê thi (Phan Thúc Trực)
  1
 36. Thanh minh tiền tam nguyệt (Đoàn Huyên)
  2
 37. Thư biệt Vị Hoàng cố nhân Nguyễn Bằng (Phan Thúc Trực)
  1
 38. Thương túc (Phan Thúc Trực)
  1
 39. Tiên tổ huý nhật (Đoàn Huyên)
  2
 40. Tiễn Vĩnh Trụ tiến sĩ vinh quy (Đoàn Huyên)
  2
 41. Tiếp gia thư - Hội thí lạc đệ hậu (Đoàn Huyên)
  4
 42. Tiêu điều (Phan Thúc Trực)
  2
 43. Trùng ngọ nhật phần hoá vong thê cân lạp y phục tại mộ cảm tác (Phan Thúc Trực)
  1
 44. Trung thu độc chước (Phan Thúc Trực)
  2
 45. Trường trung ngộ mẫu huý khốc thuật (Phan Thúc Trực)
  1
 46. Trường trung tạp vịnh kỳ 1 (Phan Thúc Trực)
  1
 47. Trường trung tạp vịnh kỳ 2 (Phan Thúc Trực)
  1
 48. Trường trung tạp vịnh kỳ 3 (Phan Thúc Trực)
  1
 49. Trường trung tạp vịnh kỳ 4 (Phan Thúc Trực)
  1
 50. Từ thí (Phan Thúc Trực)
  2
 51. Uỷ lao tòng giả (Phan Thúc Trực)
  2
 52. Vãn khốc vong thê mộ hữu cảm nhất tuyệt (Phan Thúc Trực)
  2
 53. Vãn thượng vong thê mộ trị vũ tạm yết tuần phu điếm sở (Phan Thúc Trực)
  1
 54. Vãn tình khẩu hào (Phan Thúc Trực)
  1
 55. Vãng bái phụ oanh (Phan Thúc Trực)
  1
 56. Việt Yên tức cảnh (Phan Thúc Trực)
  1
 57. Vịnh Bạch Mã từ (Phan Thúc Trực)
  1
 58. Vịnh Khương nương thạch tích (Phan Thúc Trực)
  2
 59. Vịnh Ngự hà (Đoàn Huyên)
  2
 60. Vịnh Trần công miếu (Phan Thúc Trực)
  1
 61. Vọng Dục Thuý sơn tự ngẫu đề (Phan Thúc Trực)
  1
 62. Vũ tình ngải mạch (Phan Thúc Trực)
  1
 63. Vũ trung độc chước (Phan Thúc Trực)
  2
 64. Xuân nhật, ngự hà vãn diểu (Đoàn Huyên)
  4