Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 15:36

Hơn một năm nay vẫn ở thuê,
Mới hay thành thị khác nhà quê.
Ăn tiêu củi nước coi mà tốn,
Tráo trở lòng người nghĩ cũng ghê!
Xe ngựa kéo quanh trò lục sở,
Khố khăn đổ lộn đám ba que.
Đất này rộn rã, lâu sao được,
Cũng tính nay mai sắp dọn về...