424.95
Đăng ngày 31/07/2014 08:18, số lượt xem: 3463

Về đi anh,
Ngôi nhà cũ dẫu phong phanh...
Biết đâu đấy mới là nơi ta hạnh phúc?
Cuộc đời làm sao
Không lúc vinh, lúc nhục
Bởi sông kia còn có lúc đục lúc trong

Làm con người sau lạc lối, long đong...
Hãy nhớ nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm
ta chung sống
Về với em, cho hình xưa tìm thấy bóng
Cho biết ai thật lòng, ai giả trá điêu ngoa?

Về đi anh,
Nơi mình gọi là nhà
Dù mái lá đơn sơ,
nhưng chính nơi dừng chân bình yên cho anh đó
Bóng sắc, kim tiền, lầu đài như cơn gió...
Chỉ có chân tình làm điểm tựa bền lâu!

Về đi anh,
Ngủ một giấc thật sâu
Mai tỉnh ra
Thấy cuộc đời đẹp lạ...
Có tình yêu vốn đã giàu hơn tất cả
Mọi thứ tầm thường, sao sánh được...nghĩa yêu thương!

24-07-2014