Hết tháng chín rồi, thu xốn xang
Vấng vương một chút lá khô vàng
Vẫn còn nằm yên trên nhật ký
Bao lời tạ từ chưa kịp ghi...

Hết tháng chín rồi, thu phải đi
Sớm mai chia biệt có vui gì
Đã xa cách nhau bao giờ gặp
Muộn suốt năm dài ai có hay?

Hết tháng chín rồi, thu vẫn đây...
Cho thu thao thức suốt đêm này
Phút giây sum vầy sao ngắn quá
Chiếc lá cuối cùng chẳng kịp rơi...!

Hết tháng chín rồi, thu tả tơi...
Mai xa vời vợi bốn phương trời
Biết đến bao ngày thu lại tới?
Nỗi nhớ cồn cào tựa biển khơi...!

30-09-2013