15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2018 04:15

奉隨平南戎務經會安鋪題關夫子廟詩

綱常任重致其身,
疋馬單刀世漢臣。
三國英雄無敵手,
一場忠烈有完人。
威留華夏垂千古,
義在春秋炳十分。
正氣洋洋穹壤並,
廿年為將億年神。

 

Phụng tuỳ bình nam nhung vụ kinh Hội An phố đề Quan phu tử miếu thi

Cương thường nhậm trọng trí kỳ thân,
Thất mã đơn đao thế Hán thần.
Tam quốc anh hùng vô địch thủ,
Nhất trường trung liệt hữu hoàn nhân.
Uy lưu Hoa Hạ thuỳ thiên cổ,
Nghĩa tại Xuân Thu bính thập phân.
Chính khí dương dương khung nhưỡng tịnh,
Trấp niên vi tướng, ức niên thần.

 

Dịch nghĩa

Đạo cương thường tự xem là trọng trách, đem thân hiến cho người,
Một ngựa, một đao, làm bề tôi nhà Hán
Trong ba nước, (ngài) là anh hùng không có đối thủ.
Trong hàng các đấng trung liệt, trọn vẹn nhất chỉ có người ấy!
Uy danh bao trùm đất Hoa Hạ ngàn đời nay,
Nghĩa khí trong kinh Xuân Thu tỏ rõ mười phần.
Chí khí mênh mang sánh cùng trời đất.
Hai mươi năm là danh tướng, muôn năm sau là đấng thần linh.


Lạc khoản: “Tứ Quý Mùi khoa tiến sĩ, Hàn Lâm viện Thị độc, Phu hiên Nguyễn Lệnh Tân, canh hoạ Tả tướng quân Tham tụng tôn quý đài nguyên vận. Hoàng triều Cảnh Hưng, tam thập lục niên Ất Mùi, mạnh hạ kính đề” 賜癸未科進士,翰林院侍讀,旉軒阮令賓,賡和左將軍参從尊貴台元韻,皇朝景興三十六年,乙未,孟夏敬題 (Tiến sĩ khoa Quý Mùi, giữ chức Hàn Lâm viện Thị độc, Phu hiên Nguyễn Lệnh Tân hoạ nguyên vần của ngài Tả tướng quân Tham tụng. Hoàng triều Cảnh Hưng, năm thứ 36, Ất Mùi (1775), tháng tư kính đề).

Bài thơ này hoạ vần bài Sư để Hội An phố, đề Quan phu tử miếu của Nguyễn Nghiễm, cùng được khắc trên văn bia miếu Quan Thánh ở Hội An.

Nguồn: “Thơ của Nguyễn Nghiễm tại miếu Quan Thánh ở phố cổ Hội An”, Tạp chí Hán Nôm, số 4 (107), 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Cương thường gánh nặng đến quên thân,
Cật ngựa thanh đao, bậc Hán thần.
Trung liệt, muôn đời không kẻ sánh,
Anh hùng, ba nước có ai cân.
Oai trùm Hoa Hạ, lưu ngàn thuở,
Nghĩa toả Xuân Thu, sáng bội phần.
Chính khí so tày trời với đất,
Hai mươi năm tướng, vạn năm thần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cương thường trọng trách đến quên thân,
Một ngựa một đao làm Hán thần.
Tam quốc anh hùng không đối thủ.
Trong hàng võ tướng vẹn trung quân.
Bao trùm Hoa Hạ danh muôn thuở,
Nghĩa khí Xuân Thu sáng bội phần.
Chí khí sánh ngang trời đất nước,
Hai mươi năm tướng ngàn năm thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời