Đứa mũi trịt, đứa môi dày
Yêu nhau, hú hí suốt ngày với nhau
Đứa giữ bò, đứa giữ trâu
Tháng ngày phơi cái đầu dầu, tội chưa!

Mặc cho nắng, mặc cho mưa
Nụ cười ngọt xớt, sớm trưa mặn nồng
Lúa bao mùa, kết nên bông
Tình lên mướt rượt cho đồng lúa vui

Yêu nhau, yêu cái quần đùi
Thương nhau, thương cặp đũa trui trong lò
Đứa nằm duỗi, đứa nằm co
Mặn mòi mắm quẹt, thơm tho muối mè

Ngó quanh đọt chuối bụi tre
Bốn mùa mưa nắng vẫn đè lên nhau
Nồng điếu thuốc, mặn miếng trầu
Trái tim ấm hỉm một màu thuỷ chung.


Bài thơ có sử dụng một số từ địa phương Quảng Nam.