Tay bà chống gậy
Đỡ tấm lưng còng
Giơ tay hái lấy
Lá trầu cong cong

Những lá trên cao
Làm sao bà hái?
Bé liền chạy lại
Nhanh tay giúp bà.

Ngước lên nhìn cháu
Bà cười, ngợi khen:
- Cháu tôi đã lớn
Lại còn siêng năng.