Ông đang ở nơi đâu ơi ông già Noel
Con đã mơ bao đêm thật là dài rồi
Đêm thiêng liêng biết bao những niềm vui háo hức khắp trời
Ông hãy về chốn đây đem niềm vui đến cho trần thế

Con đang ở nơi đây ơi ông già Noel
Chiếc mũ xinh xinh ghê mẹ đã tặng nè!
Con đang soi trước gương áo quần con cũng màu đỏ nè!
Ông hãy về mau thôi và mang theo chiếc túi đầy quà

Đêm nay Chúa giáng sinh chuông ngân vang bầu trời
Con nghe muôn dặm xa tiếng xe nai hiện về
Ông đang ở chốn nao có hay con đợi chờ?
Đêm nay nhiều tuyết rơi, chắc ông đang lạnh nhiều.